SVALEREDEN

Erfaring - Tryghed - Omsog

Svalereden råder over 4 selvstændige lejligheder på Ll. Egebjergvej 11. 
Her har vi forskellige typer af tilbud til unge, der er fyldt 18 år, og som har behov for støtte og hjælp i hverdagen.

Hvad kan vi tilbyde

 • Botilbud under §107
 • Skærmet enhed i samarbejde med en kommune

 • Vi tilbyder socialpædagogisk støtte tilrettet individuelt til den enkelte borger

 • Vi tilbyder kontinuerlig støtte i nattetimerne

 • Administration af medicin

Hvadkanvitilbyde

Svaleredens pædagogik

Svaleredens personale har en neuropædagogisk tilgang til beboerne. Denne bygger på den nyeste neuropsykologiske teori og forskning, som personalet præsenteres for og drøfter på løbende neuropædagogiske kurser og sagssupervision af vores eksterne eksperter.

Både de unge og deres familie har mulighed for, at få grunduddannelsen i neuropædagogik og psykologi og derudover individuel supervision i den unges problematikker.

Hvem kan bo på Svalereden?

Svalereden er for beboere der er fyldt 18 år, og som ikke har behov for efterværn i form af en fortsat anbringelse på opholdssted. Svalereden er for unge voksne, der har brug for støtte i dagligdagen. Beboerne / lejerne skal være selvstændige nok til blandt andet at være alene om natten, da der ikke er nattevagt på stedet. Er det nødvendigt, kan der tilkaldes en pædagog, som kan være til stede i løbet af 10 – 15 minutter. Der kan tilkøbes en nattevagt.

Svalereden400x267

Hvad kan man få hjælp til?

Vi tilbyder lejere /beboere i Svalereden hjælp til selvhjælp på en hel række områder, alt efter den unges behov.

 • Tøjvask, rengøring, madlavning, kontakt til de myndigheder, de måtte være behov for at have dialog med, f.eks. sagsbehandler, jobcenter, region, eller hvem den unge ellers har brug for at tale med.
 • Transport til forældre hver anden weekend i mod betaling.
 • Bistand til lægebesøg eller andre former for behandling.
 • Hjælp til at betale regninger.
 • Bistand til at udarbejde et personligt budget og regnskab
 • Værgemål.
 • Personlige samtaler og lignende.

 

Svaleredens beboere har mulighed for at få personlig rådgivning.

Image
logo

Bostedet Oasen ApS
Nykøbing-Slagelsevej 44, 4560 Vig
Ll. Egebjergvej 11, 4560 Vig
Telefon +45 59 12 10 13 
Telefon +45 30 63 97 05


E-mail: post@bostedetoasen.dk

vi kan ikke slukke for mørket
men måske kan vi tænde lyset

Income Tax Planning

  View Service